Przejdź do treści

Nawigacja

Raporty z misji badawczych

Raporty niniejsze powstały po przeprowadzeniu misji badawczych (ang. fact-finding missions) do krajów, skąd notuje się zwiększony napływ osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub w których sytuacja jest wyjątkowo trudna do oceny na podstawie ogólnodostępnych źródeł. Raporty te oparte są na informacjach zebranych w trakcie pobytu w w tych krajach: w trakcie spotkań z przedstawicielami instytucji państwowych, a różnego typu organizacji społecznych oraz ekspertów, a także częściowo na informacjach z ogólnodostępnych źródeł, takich jak raporty, ankiety i artykuły prasowe.
Wszystkie informacje zawarte w raportach zostały zebrane i opracowane z największą starannością. Jednakże nie można wykluczyć, że poszczególne informacje lub ogólny obraz sytuacji może być nieaktualny, niekompletny lub nieścisły.
Raporty nie dają pełnego obrazu sytuacji w opisywanych krajach. Nie mogą być zatem traktowane jako jedyny i niepodważalny punkt odniesienia, na podstawie którego podejmowane są decyzje, co do nadania bądź odmowy nadania statusu uchodźcy lub innych form ochrony międzynarodowej cudzoziemcom.


Poniższe opracowania ponadto nie są i nie mogą być uważane za jakąkolwiek deklarację polityczną jego autorów czy polskich władz.

ROKKRAJTYTUŁPLIK DO POBRANIA
2015 IRAN Raport z misji badawczej do Iranu, czerwiec 2015 PL
  WIETNAM Raport z misji badawczej do Wietnamu, czerwiec 2015 PL
2014  ROSJA Raport z misji badawczej do Federacji Rosyjskiej 04-18 maja 2014
 PL
2013 KAZACHSTAN Raport z misji badawczej do Republiki Kazachstanu 10-23 września 2013
 PL, ENG
  GRUZJA    
2012 KIRGISTAN Raport misji badawczej do Republiki Kirgiskiej 27 maja -13 czerwca 2012 PL, ENG
2011 ARMENIA Raport z misji badawczej do Republiki Armenii, 4-20 maja 2011 PL, ENG
  NIGERIA Raport z misji badawczej do Nigerii, 20-30 maja 2011 PL, ENG
2010 BIAŁORUŚ Białoruś. Sytuacja migracyjna, 9-18 kwietnia 2010 PL
2009 GRUZJA Gruzja. Sytuacja ogólna i w regionach, 3-17 listopada 2009 PL, ENG