Przejdź do treści

Nawigacja

Zadania WIKP

Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia zbiera, analizuje i udostępnia pracownikom UDSC, a także innym instytucjom zaangażowanym w proces udzielania ochrony międzynarodowej następujące materiały:

  • opracowania własne na temat sytuacji w poszczególnych krajach, w tym także na tematy szczegółowe, związane z sytuacją poszczególnych grup społecznych lub wydarzeń
  • raporty i analizy sporządzone dla UDSC przez ekspertów zewnętrznych i instytucje współpracujące np. MSZ lub Ośrodek Studiów Wschodnich
  • opracowania i publikacje ogólnodostępne, gromadzone w postaci Księgozbioru