Przejdź do treści

Nawigacja

Współpraca

WIKP współpracuje z różnymi krajowymi zagranicznymi instytucjami: z Radą ds. Uchodźców, Strażą Graniczną, urzędami wojewódzkimi, policją, komórkami zajmującymi się zbieraniem informacji o krajach pochodzenia w innych krajach członkowskich UE, a także poza jej granicami. 

WIKP bierze także czynny udział w pracach i grupach roboczych EASO (European Asylum Support Office).