Przejdź do treści

Nawigacja

Informacje o WIKP

Komórką organizacyjną UDSC odpowiedzialną za pozyskiwanie, opracowywanie i gromadzenie informacji o krajach pochodzenia odpowiedzialny jest Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia (WIKP), istniejący w strukturze Urzędu ds. Cudzoziemców od momentu jego powstania czyli od 2001r.

Jest on częścią Departamentu Postępowań Uchodźczych i jego zadaniem jest wspieranie procedur uchodźczych. Dostęp do aktualnych, bezstronnych i rzetelnych informacji o krajach, z których przyjeżdżają do Polski cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową jest warunkiem do prowadzenia sprawnych i sprawiedliwych procedur. 

Do zadań WIKP należy także gromadzenie i udostępnianie dokumentów dotyczących analiz sytuacji w krajach pochodzenia oraz współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w tej dziedzinie.