Przejdź do treści

Nawigacja

O Księgozbiorze

Witamy w Księgozbiorze Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia.

 

Został stworzony przede wszystkim z myślą o potrzebach pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych, jednakże pozostałe osoby mogą korzystać z jego zasobów. Osoby zainteresowane dostępem do książek będących w zbiorach Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia mogą korzystać z nich na zasadzie czytelni, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.


W skład księgozbioru wchodzi obecnie blisko 10 000 pozycji książkowych i multimedialnych z takich dziedzin jak: geografia, historia, stosunki międzynarodowe, wojny i konflikty, migracje i uchodźstwo, prawo, prawa człowieka, dyskryminacja, rasizm, mniejszości narodowe i etniczne, języki, kultura, tradycje, zwyczaje, religie, wierzenia, rytuały, wielokulturowość, międzykulturowość, integracja, a także mapy i atlasy.

Gromadziny literaturę fachową i naukową, lecz takze relacje z podrózy, reportaże i literaturę piękną, autorstwa pisarzy i poetów pochodzących z krajów, będących w kręgu zainteresowania WIKP. Posiadamy takze bogate zbiory map i przewodników.

 

Zbiory Księgozbioru są co roku uzupełniane i aktualzowane o kilkaset nowych tytułów, zarówno jeśli chodzi o wydawnictwa polskie, jak i zagraniczne. W konsekwencji zbiory WIKP należą do najlepszych i najaktualniejszych w Polsce, jeśli chodzi o książki dotyczące aktualnej sytuacji na świecie, zwłaszcza w krajach Afryki i Azji.