Przejdź do treści

Nawigacja

Wprowadzenie

 

Uchodźcy żyjący w Polsce – obok nas – stali się częścią naszej historii i naszej rzeczywistości. Pierwsi pojawili się na dużą skalę w okresie transformacji ustrojowej. Niektórzy z nich zdecydowali się u nas zostać, inni wrócili do siebie, jeszcze inni ruszyli w dalszą podróż. Napływają wciąż nowi, z innych stron i z innych przyczyn, często gnani przez biedę lub wojnę.  Imigranci i uchodźcy nie są spotykani w naszym kraju tak często, jak w krajach Europy Zachodniej, jednak stali się już elementem naszego krajobrazu. Spotykamy ich dzieci w szkole i w przedszkolach, a ich samych pracujących w wielu zawodach i wielu regionach kraju.

Niniejszy zbiór opracowań, przygotowany we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej,  jest krótkim kompendium wiedzy dla osób, które w życiu zawodowym lub prywatnym spotykają się z cudzoziemcami w Polsce, ma im ułatwić poznanie ich krajów i kultury i pozwolić na poznanie i lepsze zrozumienie motywów przyjazdu do Polski oraz szans, jakie cudzoziemcy dostrzegli w zamieszkaniu tutaj. Jest takich osób obecnie ponad 112 000, nie licząc tych, którzy przebywają nielegalnie, a których liczba jest trudna do ustalenia.

 

wykres

Wszystkie informacje zostały zebrane i opracowane z największą starannością. Jednakże nie można wykluczyć, że poszczególne informacje lub ogólny obraz sytuacji może być nieaktualny, niekompletny lub nieścisły.
Poniższe opracowania ponadto nie są i nie mogą być uważane za jakąkolwiek deklarację polityczną ich autorów czy polskich władz.


Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim Autorom niniejszego opracowania, którzy wykazali się ogromna wiedzą, wyczuciem tematu oraz rozumieniem problematyki krajów, pochodzenia cudzoziemców. Za pomoc i współpracę dziękujemy także Fundacji Edukacji Międzykulturowej, która uczestniczyła w powstawaniu publikacji.
 

logoFEMgranat1