Przejdź do treści

Nawigacja

Witamy na stronie Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia

Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia (WIKP) jest komórką organizacyjną Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) odpowiedzialną za pozyskiwanie, opracowywanie i gromadzenie informacji dotyczących sytuacji w krajach, z których pochodzą  osoby ubiegajcie się w Polsce o ochronę międzynarodową – przede wszystkim w formie statusu uchodźcy, nadawanego na podstawie artykułu 1A Konwencji Genewskiej z 1951r.

Przygotowujemy raporty i analizy własne, a także  zlecamy je ekspertom zewnętrznym, w których przedstawiamy aktualną sytuację i problemy w krajach, które generują największy napływ uchodźców do Europy i do Polski.

W ramach naszej działalności zbieramy materiały źródłowe w formie książek, map, raportów i multimediów, udostępnianych także osobom spoza Urzędu w ramach Czytelni WIKP. Zbiory zawierają najświeższe publikacje z takich dziedzin jak: geografia, historia, stosunki międzynarodowe, migracje i uchodźstwo, prawa człowieka, dyskryminacja, mniejszości narodowe i etniczne, języki, kultura i integracja kulturowa.

czytelniaopracowaniakraje-pochodzenia

Na niniejszej stronie prezentujemy także informator na temat krajów, z których pochodzi największa ilość obcokrajowców w Polsce, przygotowany we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, przeznaczony dla tych osób, które w życiu prywatnym bądź zawodowym stykają się cudzoziemcami i którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o ich kulturze, zwyczajach i problemach.